INDIVIDUALNI TEČAJ

 

 

INDIVIDUALNI tečaj kreiran je na temelju višegodišnjeg iskustva u obučavanju polaznika za voditelja brodice prema programa ispita iz Pravilnika o brodicama i jahtama.

 

Individualizirani program pripremljen je “po mjerama” pojedinog polaznika uvažavajući njegove potrebe, prethodno stečeno znanje i iskustvo kao i ciljeve koje želi postići.

 

Program individualnog tečaja za VB kategorije B sastoji se od:

  • teoretske edukacije s interaktivnim predavanjem prema programu ispita za VB kategorije B - Navigacija, Motoristika, Pomorstvo, Manevriranje i sigurnost plovidbe, Radiotelefonija.

Program individualnog tečaja za VB kategorije A sastoji se od:

  • teoretski dio edukacije s interaktivnim predavanjem prema programu ispita za VB kategorije A - Nautička karta, Meteorologija, Pravila za izbjegavanje sudara na moru, Čvorovi, Signali opasnosti.

 

Na individualnom tečaju koriste se materijali i pribor koji omogućava lakše savladavanje svih potrebnih znanja i vještina koji čine:

  • Priručnik za voditelja brodice (sadrži sve teoretske sadržaje potrebne za polaganje ispita i sigurnu plovidbu),
  • nautičke karte,
  • pribor za rad na kartama,
  • pomagala za praktično testiranje znanja,
  • konop za učenje mornarskih čvorova,
  • video materijali, animacije i PPT materijali.

 

Ništa ne prepuštamo slučaju:

  • na dan ispita organiziramo dvosatne BESPLATNE konzultacije za utvrđivanje potrebnog znanja.

 

Prijave kao i sve dodatne informacije o individualnim edukacijama možete dobiti putem KONTAKTA:

Cijena:

 

Individualni tečaj za VB kategorije B (8 – 10 sati):  1.950,00  kn

Individualni tečaj za VB kategorije B na engleskom jeziku (8 – 10 sati):  2.550.00 kn

 

 

Individualni tečaj Za VB kategorije A (4 – 5 sati):  1.250.00 kn

Individualni tečaj za VB kategorije A na engleskom jeziku (4 – 5 sati):  1.750.00 kn

 

 

Individualni dopunski sati – priprema za ispit:   300,00 kn/1 sat