INDIVIDUALNI TEČAJ

 

 

INDIVIDUALNI tečaj kreiran je na temelju višegodišnjeg iskustva u obučavanju polaznika tečaja za voditelja brodice prema sadržaju Programu ispita iz Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama.

 

Individualizirani program pripremljen je “po mjerama” pojedinog polaznika uvažavajući njegove potrebe, prethodno stečeno znanje i iskustvo kao i ciljeve koje želi postići.

 

Program individualnog tečaja za VB kategorije B sastoji se od:

  • teoretske edukacije s interaktivnim predavanjem prema programu ispita za VB kategorije B - Navigacija, Motoristika, Pomorstvo, Manevriranje i sigurnost plovidbe, Radiotelefonija.

Program individualnog tečaja za VB kategorije A sastoji se od:

  • teoretske  edukacije s interaktivnim predavanjem prema programu ispita za VB kategorije A - Nautička karta, Meteorologija, Pravila za izbjegavanje sudara na moru, Čvorovi, Signali opasnosti.

 

Na individualnom tečaju koriste se materijali i pribor koji omogućava lakše savladavanje svih potrebnih znanja i vještina, koji čine:

  • Priručnik za voditelja brodice – sadrži sve teoretske sadržaje potrebne za polaganje ispita i sigurnu plovidbu
  • PITANJA koja se često postavljaju na ispitu (cca. 160 pitanja) i ODGOVORI na ista
  • Nautička karta za vježbanje zadataka za rad na karti
  • Pribor za rad na nautičkoj karti (Nautički trokuti, Šestar i Olovka s gumicom)
  • Zadaci za rad na nautičkoj karti s rješenjima zadataka
  • Prezentacije (Video – PPT) za lakše savladavanje zahtjevnijih sadržaja (Vjetrovi na Jadranu, Animacije čvorova, Rad na nautičkoj karti, Test za brodska svjetla, Manevriranje brodicom, Izbjegavanje sudara na moru)
  • Konop za vježbanje čvorova
  • Obrazac prijave ispita s uputama za prijavu ispita

 

Ispit za voditelja brodice kategorije B polaže se u Zagrebu, Ministarstvu mora, Prisavlje 14 ili u nekoj od Lučkih kapetanija

 

Više o polaganju ispita saznajte OVDJE.

Prijave kao i sve dodatne informacije o Individualnom tečaju možete dobiti putem KONTAKTA:

 

 

Cijena:

 

Individualni tečaj za VB kategorije B (8 – 10 sati):  1.950,00  kn

Individualni tečaj za VB kategorije B na engleskom jeziku (8 – 10 sati):  2.550.00 kn

 

 

Individualni tečaj za VB kategorije A (4 – 5 sati):  1.150.00 kn

Individualni tečaj za VB kategorije A na engleskom jeziku (4 – 5 sati):  1.650.00 kn

 

 

Individualni dopunski sati – priprema za ispit:   300,00 kn/sat