smc-online-mac
28
Listopad

KAKO POLOŽITI ISPIT ZA VODITELJA BRODICE?

Autor: Igor

Kako položiti ispit za voditelja brodice i steći dozvolu za upravljanje brodicama i jahtama do 18 m dužine?

 

Ispit za voditelja brodice polaže se u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu ili u nekoj od Lučkih kapetanija. Program ispita i način polaganja propisan je Pravilnikom o brodicama i jahtama.

Kandidati koji žele polagati ispit moraju prethodno prijaviti ispit s određenom dokumentacijom: obrazac prijave ispita, 2 slike, preslike osobne i vozačke (dokaz o položenoj prvoj pomoći) te potvrda uplate državnih pristojbi u državni proračun (za polaganje kategorije A – 175,00 kn, a za polaganje kategorije B – 440,00 kn).

Ispit se polaže usmeno i teoretski pred tročlanom komisijom Ministarstva mora ili Lučkih kapetanija. Kandidat koji polaže ispit treba uspješno odgovarati na pitanja komisije koja ispit ocjenjuje sa položio/la ili nije položio/la. Ispit za kategoriju B mogu polagati osobe koje su navršile 16 godina, a ispit za kategoriju A, osobe koje su navršile 15 godina života.

Program ispita za voditelja brodice kategorije B, pogledajte OVDJE, a program ispita za voditelja brodice kategorije A, pogledajte OVDJE.

Kontakti za informacije o terminima ispita u Ministarstvu mora u Zagrebu su tel. 01 6169 250, 01 6169 159; voditelj.brodice@pomorstvo.hr, a kontakti Lučkih kapetanija nalaze se OVDJE.

Dozvola (iskaznica) za voditelja brodice kategorije B ovlašćuje nosioca da upravlja plovilima (brodicama i jahtama) do 18 m dužine u međunarodnoj plovidbi svim morima i vodama koje su pristupačne s mora uz ograničenje udaljavanja do 12 Nm od najbliže obale kopna i otoka, može prevoziti do 12 putnika te upravljati porivnim uređajima bez ograničenja snage pogona (nakon navršene 18 godine života).

Dozvola (iskaznica) za voditelja brodice kategorije A ovlašćuje nosioca da upravlja plovilima (brodicama) do 7 m dužine u međunarodnoj plovidbi svim morima i vodama koje su pristupačne s mora uz ograničenje udaljavanja do 6 Nm od najbliže obale kopna i otoka te upravljajući porivnim uređajima snage do 15 Kw (20 KS).

SEA MASTER CLASS organizira tečajeve, stručnu pripremu ispita za voditelja brodice kategorije B i za voditelja brodice A u skladu s programom ispita.Tečaj za voditelja brodice kategorije B traje 2 dana x 4,5 sati (9 sati), a tečaj za voditelja brodice kategorije A traje 1 dan x 4,5 sati.

 

Polaznici našeg tečaja dobiti će :

  • interaktivno stručno predavanje detaljno usklađeno s programom ispita za pojedinu kategoriju

te dodatnu literaturu, materijale i pribor koji će olakšati savladavanje cjelokupnog programa ispita:

  • Priručnik za voditelja brodice – sadrži sve teoretske sadržaje potrebne za polaganje ispita i sigurnu plovidbu (kategorija B – 140 str., kategorija A – 80 str.),
  • Pitanja koja se često postavljaju na ispitu (cca. 200 pitanja) i Odgovori na ista,
  • Nautička karta za vježbanje zadataka za rad na karti,
  • Pribor za rad na nautičkoj karti (nautički trokuti, šestar i olovka s gumicom),
  • Zadaci za rad na nautičkoj karti s rješenjima zadataka,
  • Prezentacije (Video i PPT) za lakše savladavanje zahtjevnijih sadržaja (Vjetrovi na Jadranu, Animacije čvorova, Rad na nautičkoj karti, Terestrička navigacija, Test za brodska svjetla, Manevriranje brodicom, Izbjegavanje sudara na moru),
  • Konop za vježbanje čvorova,
  • Obrazac prijave ispita s uputama za prijavu ispita.

 

Prijave za termine naših GRUPNIH tečajeva možete napraviti za tečaj za Voditelja brodice kategorije B – OVDJE, a za tečaj za voditelja brodice kategorije A – OVDJE.

Želite li pripremu za ispit organizirati prema vašem raspoloživom vremenu i na lokaciji gdje vama to odgovara, u vašem domu uz računalo, pametni telefon ili notebook, pripremili smo za vas ONLINE tečaj za voditelja brodice.

DEMO ONLINE tečaja pogledajte OVDJE.

Način pripreme ispita, GRUPNI ili ONLINE tečaj, garantiraju našim polaznicima stručnu i kvalitetnu pripremu za ispit te izvrsne rezultate na samom ispitu.

 

 

Želimo vam uspješnu pripremu ispita i vidimo se na moru!