Često postavljana pitanja

Koliko traje tečaj za voditelja brodice?

Tečaj za voditelja brodice kategorije B održava se dva dana po 4 sata. Tečaj za voditelja brodice kategorije A održava se u jednom danu i traje 4 sata. Kada je termin tečaja tijekom vikenda (subota i nedjelja) održava se od 09 do 13 h, a kada se održava radnim danima, termin tečaja je od 17 h d 21 h.

Kakva je razlika između dozvole za voditelja brodice kategorije B i kategorije A?

Stečenom dozvolom za VB kategorije B možete upravljati brodicom za osobne potrebe  do 15 m dužine, odnosno jahtom za osobne potrebe te jahtom koja se iznajmljuje bez posade do 18 m dužine, neograničene snage porivnog stroja (nakon navršene 18 godine), u području plovidbe III (međunarodna plovidba svim morima i vodama koje su pristupačne s mora uz ograničenje udaljavanja od 12 Nm od najbliže obale kopna ili otoka). Također, možete upravljati brodicama koje prevoze putnike u područjima plovidbe IIIb, IIIc i IV te brodicama koje prevoze teret i ribarskom brodicama u području plovidbe III, IIIa, IIIb, IIIc i IV. Dozvolu možete steći s navršenih 16 godina.

Stečenom dozvolom za VB kategorije A možete upravljati brodicom za osobne potrebe do 7 m dužine s pogonskim strojem snage do 15 kw (20 KS) u području plovidbe IIIa (do 6 Nm od obale kopna ili otoka). Također, možete biti član posade na brodicama koje prevoze putnike u područjima plovidbe IIIb, IIIc i IV i na brodicama koje prevoze teret i ribarskom brodicama u području plovidbe III, IIIa, IIIb, IIIc i IV. Dozvolu možete steći s navršenih 15 godina.

Je li je potrebno prije steći dozvolu za VB kategorije A, pa tek onda kategorije B?

Dozvola za VB kategorije A i kategorije B doživotne su i nisu uvjet jedna drugoj. Dozvolu za VB kategorije A možete steći s navršenih 15 g. starosti, a dozvolu za VB kategorije B s navršenih 16 g. starosti.

Hoćete li na Sea Master Class tečaju za voditelja brodice dobiti edukativne materijale koji će vam olakšati dodatnu pripremu za ispit?

Da! Na našem tečaju dobiti ćete dovoljno literature, materijala, pribora te edukacijskih prezentacija, koji će vam, uz interaktivni tečaj, olakšati pripremu za ispit.

Kakvu literaturu i materijale za dodatnu pripremu ispita ću dobiti na tečaju?

Na našem tečaju dobiti ćete: Priručnik za voditelja brodice koji sadrži sve teme programa ispita, pribor za rad na nautičkoj karti (trokuti, šestar, olovka s gumicom), nautičku karta za vježbu, popis pitanja koja se često postavljaju na ispitu, konop za vježbanje čvorova i  prezentacije – Rad na nautičkoj karti, Vjetrovi na Jadranu, Animacije mornarskih čvorova, Test za brodska svjetla, Manevriranje brodicom, Izbjegavanje sudara na moru.

Je li tečaj za voditelja brodice obavezan prije polaganja ispita?

Tečaj za voditelja brodice nije uvjet (obaveza) da bi se pristupilo ispitu za voditelja brodice. Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama koji regulira polaganje ispita za voditelja brodice propisuje da se ispit može polagati nakon prethodne prijave ispita s predviđenim Obrascem prijave i odgovarajućom dokumentacijom.

Koja je dokumentacija potrebna da bi se pristupilo ispitu za voditelja brodice?

Popis potrebne dokumentacije za prijavu ispita nalazi se na Obrascu prijave ispita (za kategoriju A i kategoriju B). Dokumentacija se sastoji od: dvije slike (dimenzija 2,5 x  3 cm), preslike osobne iskaznice i vozačke dozvole (dokaz o položenoj Prvoj pomoći), 35 kn biljega, potvrda uplate državnih pristojbi za polaganje ispita (175,00 kn za kategoriju A, 440,00 kn za kategoriju B) te ispunjeni Obrazac prijave ispita (Ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, kontakt tel. broj, potpis i datum prijave).

Gdje mogu dobiti Obrazac prijave ispita?

Obrazac prijave ispita možete dobiti kod nas prilikom prijave na tečaj ili ga možete zatražiti i dobiti u Ministarstvu mora ili u nekoj od Lučkih kapetanija.

Kako se polaže ispit za voditelja brodice?

Ispit za voditelja brodice polaže se usmeno pred tročlanom komisijom Ministarstva mora u Zagrebu, Prisavlje 14. ili Lučke kapetanije koju ste izabrali za polaganje ispita. Svaki član komisije ispituje kandidata prema određenim temama programa ispita. Kandidat je položio ispit kada je svojim odgovorima zadovoljio na svim temama programa ispita. U slučaju neuspjeha na nekoj od tema programa, nema „popravnog“ ispita. Ispit se ne ocjenjuje ocjenom, već se utvrđuje da je kandidat položio/la ili nije položio/la ispit.

Mogu li strani državljani polagati ispit za voditelja brodice u R. Hrvatskoj?

Strani državljani mogu polagati ispit za voditelja brodice u R. Hrvatskoj. Ispit se može polagati na engleskom, njemačkom ili talijanskom jeziku uz prethodnu prijavu na formularu (obrascu) prijave ispita. Popis podataka i dokumenata potrebnih za prijavu, kao i iznos državnih pristojbi koje je potrebno uplatiti nalaze se na formularu prijave ispita.