Često postavljana pitanja

Koliko traje tečaj za voditelja brodice?

Tečaj za voditelja brodice kategorije A održava se u jednom danu i traje 4 puna sata, a tečaj za voditelja brodice kategorije B održava se u dva dana i traje 2 puta po 4 sata. Kada se tečaj održava preko vikenda, termin tečaja je u pravilu od 09 h do 13 h, a kada se tečaj održava radnim danom, termin tečaja je od 17 h d 21h.

Koja je razlika između dozvole za voditelja brodice kategorije A i kategorije B?

S dozvolom za VB kategorije A možete upravljati brodicom do 7 m dužine s pogonskim strojem snage do 15 kw (20 KS) u području plovidbe IIIa (do 6 Nm od obale kopna ili otoka). S dozvolom za VB kategorije B možete upravljati brodicom dužine do 12 m, odnosno jahtom (plovilo duže od 12 m) do 30 BT (BT – bruto tona je jedinica za zapremninu), neograničene snage pogonskog stroja, u području plovidbe III (do 12 Nm od vanjskog ruba unutrašnjih morskih voda R. Hrvatske).

Da li je potrebno prije steći dozvolu za VB kategorije A, pa tek onda kategorije B?

Dozvola za VB kategorije A i kategorije B doživotne su i nisu uvjet jedna drugoj. Dozvolu za VB kategorije A možete steći s navršenih 15 g. starosti, a dozvolu za VB kategorije B s navršenih 16 g. starosti.

Da li se na tečaju za VB dobiju materijali koji olakšavaju pripremu za ispit?

Da! Na našem tečaju dobiti ćete dovoljno materijala i pribora te edukacijskih prezentacija na vašu e-mail adresu, koji će vam olakšati pripremu za ispit nakon tečaja.

Kakvu literaturu ću dobiti na tečaju?

Na našem tečaju dobiti ćete tiskani Priručnik za voditelja brodice koji sadrži sve teme iz programa ispita, pribor za rad na nautičkoj karti (trokuti, šestar, olovka s gumicom), nautička karta za vježbu, popis pitanja koja se često postavljaju na ispitu, konop za vježbanje čvorova i PPT prezentacije (Rad na nautičkoj karti, Vjetrovi na Jadranu, Animacije mornarskih čvorova, Test za brodska svjetla) na vašu mail adresu.

Da li je tečaj za VB obavezan prije polaganja ispita?

Tečaj za VB nije uvjet (obaveza) da bi se pristupilo ispitu za VB. Pravilnik o brodicama i jahtama koji regulira polaganje ispita za VB propisuje da se ispit može polagati nakon prethodne prijave ispita na predviđenom Obrascu prijave sa odgovarajućom priloženom dokumentacijom.

Koja je dokumentacija potrebna da bi se pristupilo ispitu za VB?

Popis potrebne dokumentacije za prijavu ispita nalazi se na Obrascu prijave ispita (za kategoriju A i kategoriju B). Dokumentacija se sastoji od: dvije slike (dimenzija 2,5 x  3 cm), preslike osobne iskaznice i vozačke dozvole (dokaz o položenoj Prvoj pomoći), 35 kn biljega, potvrda uplate državnih pristojbi za polaganje ispita (175 kn za kategoriju A, 440 kn za kategoriju B) te ispunjeni Obrazac prijave ispita (Ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, kontakt tel. broj, potpis i datum prijave).

Gdje mogu dobiti Obrazac prijave ispita?

Obrazac prijave ispita možete dobiti kod nas prilikom prijave na tečaj ili ga možete zatražiti i dobiti u Ministarstvu mora ili u nekoj od Lučkih kapetanija.

Kako se polaže ispit za voditelja brodice?

Ispit za voditelja brodice polaže se usmeno pred komisijom Ministarstva mora u Zagrebu, Prisavlje 14. ili Lučke kapetanije koju ste izabrali za polaganje ispita. Svaki član komisije ispituje kandidata iz određenih tema programa ispita. Za uspješan prolazak ispita potrebno je zadovoljiti odgovorima na svim temama programa ispita. U slučaju neuspjeha na nekoj od tema programa, nema „popravnog“ ispita. Ispit se ne ocjenjuje ocjenom, već se utvrđuje da je kandidat položio/la ili nije položio/la ispit.