smc-online-mac
28
Listopad

KAKO POLOŽITI ISPIT ZA VODITELJA BRODICE?

Autor: Igor

Kako položiti ispit za voditelja brodice i steći dozvolu za upravljanje brodicama i jahtama do 18 m dužine?

 

Ispit za voditelja brodice polaže se u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu ili u nekoj od Lučkih kapetanija. Program ispita i način polaganja propisan je Pravilnikom o brodicama i jahtama.

Kandidati koji žele polagati ispit moraju prethodno prijaviti ispit s određenom dokumentacijom: obrazac prijave ispita, 2 slike, preslike osobne i vozačke (dokaz o položenoj prvoj pomoći) te potvrda uplate državnih pristojbi u državni proračun (za polaganje kategorije A – 175,00 kn, a za polaganje kategorije B – 440,00 kn).

Ispit se polaže usmeno i teoretski pred tročlanom komisijom Ministarstva mora ili Lučkih kapetanija. Kandidat koji polaže ispit treba uspješno odgovarati na pitanja komisije koja ispit ocjenjuje sa položio/la ili nije položio/la. Ispit za kategoriju B mogu polagati osobe koje su navršile 16 godina, a ispit za kategoriju A, osobe koje su navršile 15 godina života.

Program ispita za voditelja brodice kategorije B, pogledajte OVDJE, a program ispita za voditelja brodice kategorije A, pogledajte OVDJE.

Kontakti za informacije o terminima ispita u Ministarstvu mora u Zagrebu su tel. 01 6169 250, 01 6169 159; voditelj.brodice@pomorstvo.hr, a kontakti Lučkih kapetanija nalaze se OVDJE.

Dozvola (iskaznica) za voditelja brodice kategorije B ovlašćuje nosioca da upravlja plovilima (brodicama i jahtama) do 18 m dužine u međunarodnoj plovidbi svim morima i vodama koje su pristupačne s mora uz ograničenje udaljavanja do 12 Nm od najbliže obale kopna i otoka, može prevoziti do 12 putnika te upravljati porivnim uređajima bez ograničenja snage pogona (nakon navršene 18 godine života).

Dozvola (iskaznica) za voditelja brodice kategorije A ovlašćuje nosioca da upravlja plovilima (brodicama) do 7 m dužine u međunarodnoj plovidbi svim morima i vodama koje su pristupačne s mora uz ograničenje udaljavanja do 6 Nm od najbliže obale kopna i otoka te upravljajući porivnim uređajima snage do 15 Kw (20 KS).

SEA MASTER CLASS organizira tečajeve, stručnu pripremu ispita za voditelja brodice kategorije B i za voditelja brodice A u skladu s programom ispita.Tečaj za voditelja brodice kategorije B traje 2 dana x 4,5 sati (9 sati), a tečaj za voditelja brodice kategorije A traje 1 dan x 4,5 sati.

 

Polaznici našeg tečaja dobiti će :

 • interaktivno stručno predavanje detaljno usklađeno s programom ispita za pojedinu kategoriju

te dodatnu literaturu, materijale i pribor koji će olakšati savladavanje cjelokupnog programa ispita:

 • Priručnik za voditelja brodice – sadrži sve teoretske sadržaje potrebne za polaganje ispita i sigurnu plovidbu (kategorija B – 140 str., kategorija A – 80 str.),
 • Pitanja koja se često postavljaju na ispitu (cca. 200 pitanja) i Odgovori na ista,
 • Nautička karta za vježbanje zadataka za rad na karti,
 • Pribor za rad na nautičkoj karti (nautički trokuti, šestar i olovka s gumicom),
 • Zadaci za rad na nautičkoj karti s rješenjima zadataka,
 • Prezentacije (Video i PPT) za lakše savladavanje zahtjevnijih sadržaja (Vjetrovi na Jadranu, Animacije čvorova, Rad na nautičkoj karti, Terestrička navigacija, Test za brodska svjetla, Manevriranje brodicom, Izbjegavanje sudara na moru),
 • Konop za vježbanje čvorova,
 • Obrazac prijave ispita s uputama za prijavu ispita.

 

Prijave za termine naših GRUPNIH tečajeva možete napraviti za tečaj za Voditelja brodice kategorije B – OVDJE, a za tečaj za voditelja brodice kategorije A – OVDJE.

Želite li pripremu za ispit organizirati prema vašem raspoloživom vremenu i na lokaciji gdje vama to odgovara, u vašem domu uz računalo, pametni telefon ili notebook, pripremili smo za vas ONLINE tečaj za voditelja brodice.

DEMO ONLINE tečaja pogledajte OVDJE.

Način pripreme ispita, GRUPNI ili ONLINE tečaj, garantiraju našim polaznicima stručnu i kvalitetnu pripremu za ispit te izvrsne rezultate na samom ispitu.

 

 

Želimo vam uspješnu pripremu ispita i vidimo se na moru!

 

 

smc-online-mac
4
Svibanj

ONLINE TEČAJ ZA VODITELJA BRODICE

Autor: Igor

 

SEA MASTER CLASS pokrenuo je na svom web-u ONLINE TEČAJ za voditelja brodice krajem ožujka 2020. Nove okolnosti nastale zbog pandemije koronavirusa i mjere koje su donesene i zaustavile klasično, grupno održavanje tečajeva, potaknule su nas da aktiviramo Projekt koji se već pripremao određeno vrijeme – ONLINE TEČAJ ZA VODITELJA BRODICE.

Sada, svi oni koji se žele pripremiti za ispit za voditelja brodice mogu to učiniti iz udobnosti i sigurnosti svoga doma, sa svojeg računala, laptopa, tableta ili pametnog telefona.

Svi potrebni materijali za pripremu ispita dostupni su ONLINE. Pripremljen je detaljni interaktivni Priručnik za voditelja brodice sa linkovima na dopunske medijske sadržaje kao što su: 20-tak video materijala, pdf materijali koji uključuju PITANJA koja se često postavljaju na ispitu za voditelja brodice i ODGOVORI na ta pitanja (oko 150 pitanja i odgovora) te online TESTOVI na kraju svakog od 5 modula/poglavlja.

U slučaju da polaznik ONLINE tečaja želi i dodatni PRIBOR i materijale, pripremili smo SET dodatnog pribora i materijala koji čine: zadaci za vježbu rada na nautičkoj karti s priloženim rješenjima, nautička karta za vježbu, dva nautička trokuta, šestar, olovka s gumicom, konop za vježbanje čvorova. SET dodatnog pribora i materijala dostavljamo preporučenom poštom na adresu polaznika ONLINE tečaja.

smc-online-iphone

Online tečajem obuhvaćeni su svi sadržaji Programa za polaganje ispita za voditelja brodice kategorije B prema Pravilniku o brodicama i jahtama:

 1. Navigacija (Pomorska plovidba): pomorska karta, čitanje karte, određivanje kursa i udaljenosti, ucrtavanje pozicije plovila, označavanje plovnih puteva (balisaža), terestrička navigacija, priručnici za navigaciju, kompas, elektronska pomagala za navigaciju;
 2. Motoristika i zaštitne mjere: mehanički porivni uređaji – podjela, osnovni pojmovi o radu, kontrola rada i kvarovi, akumulatori, gorivo, brodske instalacije, sredstva za gašenje požara, mjere sprječavanja zagađenja mora uljima, prikupljanje otpadnih voda;
 3. Pomorstvo, propisi i meteorologija: propisi o plovidbi i redu u lukama, nadležnost lučkih kapetanija, isprave na brodici, upisi i pregledi brodica, osposobljenost posade, sredstva pomorskog prometa- tipovi i konstrukcija brodica, oprema brodica, stabilitet brodica, konopi i uzlovi, meteorologija općenito, meteorološki elementi, vjetrovi na Jadranu, plima i oseka, vjetrovni valovi, mrtvo more, utjecaj plitke vode, meteorološki izvještaji i upozorenja;
 4. Manevriranje, sigurnost plovidbe i prva pomoć: manevriranje brodicom – pojam, vrste, značenje, praktično manevriranje brodicom pri pristajanju, isplovljenju, sidrenju i privezivanju, vanjski uvjeti pri manevriranju, pravila za izbjegavanje sudara na moru – praktični prikaz s modelima, svjetla na brodovima, dnevni i zvučni signali, signali opasnosti, suradnja sa SAR službama, sredstva za spašavanje, preživljavanje na moru, pružanje prve pomoći;
 5. Pomorska radiotelefonija: isprave RTF postaje, služba bdijenja, nadzor i inspekcija, rad u luci; dijelovi RTF postaje, smještaj i mjere protiv smetnji; identifikacija i pozivni znak, opći postupak uspostave komunikacije; signal, poziv i poruka pogibelji, hitnosti i sigurnosti; red prvenstva u radio-prometu, upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva, provjera radijske postaje prije puštanja u rad; praktično rukovanje RTF postajom, svjetski pomorski sustav za pogibelj i sigurnost – GMDSS sustav.

Online tečajem obuhvaćeni su i svi sadržaji Programa za polaganje ispita za voditelja brodice kategorije A prema Pravilniku o brodicama i jahtama:

Osnove plovidbe: 1. Pomorske karte: čitanje karte, određivanje kursa i udaljenosti; 2. Pravila izbjegavanja sudara na moru: praktični prikaz s modelima, svijetla na brodovima, dnevni signali, zvučni signali; 3. Signali opasnosti; 4. Konopi i uzlovi; 5. Meteorologija: vjetrovi na Jadranu.

 

ISPIT za voditelja brodice polaže se u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu, Prisavlje 14. ili u nekoj od Lučkih kapetanija.

ISPIT se polaže pred tročlanom komisijom, usmeno i teoretski. Efektivno traje 20 do 30 minuta. Kandidati koji polažu ispit odgovaraju na pitanja komisije i trebaju pokazati znanje iz gore navedenih područja.

Zahtjevniji dio ispita je poznavanje nautičke karte i rad na nautičkoj karti – poznavanje oznaka, simbola i kratica, prepoznavanje oznaka za označavanje plovnih puteva, određivanje koordinata pozicije, određivanje kursova i azimuta, mjerenje udaljenosti na karti, određivanje pozicije jednom od metoda terestričke navigacije. Pri tome se kandidati trebaju služiti nautičkim trokutima, šestarom i olovkom.

Jedna od „praktičnih“ tema ispita je vezivanje čvorova, gdje se od kandidata traži da vežu jedan ili više čvorova iz programa ispita.

pašnjakukrižani voj

Poznavanje Pravila za izbjegavanje sudara na moru, također je jedna od obaveznih tema na ispitu. Potrebno je dobro poznavanje samih pravila za izbjegavanje sudara kao i svjetlosnih oznaka brodova, dnevnih i zvučnih signala te signala opasnosti.

1  pramc broda og.s.m.  križanje

 

U pravilu, na ispitu se odgovara na pitanja iz SVIH područja Programa ispita.

Ispit za voditelja brodice nema popravka. U slučaju da se ne zadovolji odgovorima na pitanja iz određenog poglavlja, ispitna komisija smatra da ispit nije položen i kandidat mora ponovno polagati cjelokupni program te ponovno mora izvršiti prijavu ispita i uplatu državnih pristojbi za ispit.

Do sada je SEA MASTER CLASS tečajeve prošlo nekoliko tisuća polaznika. Redovito pratimo rezultate polaganja ispita naših polaznika. Naš pristup je takav da želimo polaznicima pružiti podršku kroz cijeli put od stjecanja znanja i osposobljavanja do polaganja ispita, a potom i dalje u njihovom praktičnom osposobljavanju, ukoliko ga žele provesti kroz naše Praktične tečajeve (što, naravno, nije uvjet za polaganje ispita).

 

Naši polaznici tečaja pokazali su izuzetnu uspješnost na ispitu te su njihovi uspješni rezultati dokaz da je naš pristup i metodologija edukaciji uspješna, na što smo posebno ponosni.

 

 

Prijavite se za naš ONLINE TEČAJ !

POSTANITE VODITELJ BRODICE UZ NAŠU STRUČNU POMOĆ!

SEA MASTER CLASS TEAM

 

Logo_SMC-01-300x200

mb6
18
Veljača

NAVIGACIJSKA SVJETLA BRODICA

Autor: Igor

NAVIGACIJSKA SVJETLA BRODICA

Brodica jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 metra, a manja ili jednaka 15 metara, ili ukupne snage porivnih uređaja veća od 5 kW,

Pojam brodica ne obuhvaća:

 • plovila koja pripadaju drugom pomorskom objektu u svrhu prikupljanja, spašavanja ili obavljanja radova,
 • plovila namijenjena isključivo za natjecanja,
 • kanue, kajake, gondole i pedaline,
 • daske za jedrenje i daske za jahanje na valovima.

Brodica može ploviti i unutarnjim vodama Republike Hrvatske.

 

Sve brodice, bez obzira na namjenu i područje plovidbe, kada plove noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, moraju pokazivati propisana navigacijska svjetla.

Navigacijska svjetla moraju udovoljavati zahtjevima Konvencije o izbjegavanju sudara na moru COLREG 72.

 

Brodica na mehanički pogon, kada plovi noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, mora pokazivati sljedeća navigacijska svjetla:

 

Brodica duljine manje od 7 m čija najveća brzina ne prelazi 7 čv mora pokazivati:

– jarbolno svjetlo na prednjem dijelu brodice, bočna svjetla i krmeno svijetlo.

3

ili

– smije pokazivati samo bijelo kružno svjetlo (360°) i ako je moguće bočna svjetla.

1

 

Brodica duljine manje od 7 m čija najveća brzina prelazi 7 čv te brodice duljine od 7 m do 12 m moraju pokazivati:

– jarbolno svjetlo na prednjem dijelu brodice, bočna svjetla i krmeno svijetlo

3

ili
– bijelo kružno svjetlo (360°) i bočna svjetla.

1

 

 

Brodica duljine veće od 12 m mora pokazivati jarbolno svjetlo na prednjem dijelu brodice, bočna svjetla i krmeno svijetlo.

3

 

Brodica brzine > 20 čvorova koja obavljaju plovidbu noću mora imati kružno svjetlo koje treba biti stalno istaknuto na najvišoj točki plovila ili na visini od 2,5 m od vodne linije, zavisno što je veće.

2

 

Brodica s pogonom na jedra kada plovi mora pokazivati sljedeća navigacijska svjetla:

Brodica duljine manje od 7 m mora pokazivati:

– bočna svjetla i krmeno svijetlo.

6

ili

– ako to ne čini, pri ruci mora držati spremnu električnu džepnu svjetiljku ili upaljenu svjetiljku koja daje bijelu svjetlost i koju se mora pokazati dovoljno na vrijeme da se izbjegne sudar.

5

 

Brodica duljine veće od 7 m mora pokazivati:

– bočna svjetla i krmeno svijetlo.

6

ili

– bočne i krmene svjetiljke mogu se zamijeniti trobojnom svjetiljkom, koju treba postaviti na vrh ili blizu vrha jarbola gdje se svjetlo može najbolje vidjeti.

7

 

Brodica s pogonom na vesla može pokazivati svjetla kao i brodica s pogonom na jedra, ali ako to ne čini, mora držati pri ruci spremnu električnu džepnu svjetiljku ili upaljenu svjetiljku koja daje bijelu svjetlost i koju mora pokazati dovoljno na vrijeme da se izbjegne sudar.

5

 

Ribarske brodice kada obavljaju ribolov moraju pokazivati:

 1. Brodica koja obavlja ribolov koćom, a pod tim se razumijeva vučenje mreže kroz vodu ili druge naprave upotrijebljene kao ribolovni pribor, mora pokazivati:

– dva kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga, od kojih je gornje zeleno, a donje bijelo,

– bočna svjetla i

– krmeno svjetlo

8

 

 1. Brodica koja obavlja ribolov, ako to nije koćarenje, mora pokazivati:

– dva kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga, od kojih je gornje crveno, a dolje bijelo,

– ako se ispuštena naprava proteže vodoravno više od 150 metara od brodice, u smjeru pružanja naprave, jedno bijelo kružno svjetlo,

– bočna svjetla i

– krmeno svjetlo.

9

Kad brodica ne obavlja ribolov, smije pokazivati svjetla propisana samo za brodicu njene duljine.

 

Brodice na sidru moraju pokazivati bijelo svjetlo vidljivosti 360° istaknuto na najvidljivijem mjestu, osim brodice duljine manje od 7 metara. Brodice duljine manje od 7 metara moraju pokazivati bijelo svjetlo vidljivosti 360° istaknuto na najvidljivijem mjestu kad su usidrene u uskom kanalu ili blizu uskog kanala, plovnoga puta ili sidrišta ili blizu mjesta gdje drugi brodovi obično plove.

10

 

 

Postavljanje i vidljivost navigacijskih svjetala

Jarbolno svjetlo znači bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 225°, postavljeno u ravnini uzdužnice broda i tako učvršćeno da se svjetlost vidi od pramčanog dijela uzdužnice od 22,5° iza subočice na oba boka broda.

Jarbolno svjetlo se mora postaviti iznad svih drugih svjetala te iznad nadgrađa, koja ih mogu zasjeniti, tako da se mogu izravno vidjeti po cijelom vodoravnom sektoru vidljivosti koji se za njih zahtjeva.

11

Na brodicama na mehanički poriv dužine 12 m i više, jarbolno svjetlo mora se postaviti što je moguće više prema pramcu u simetrali brodice, na jarbol ili na poseban nosač, najmanje 2,5 m iznad razme ili najmanje 1 m iznad bočnih svjetala.

Brodice na mehanički poriv kraće od 12 m mogu nositi jarbolno svjetlo na visini manjoj od 2,5 m iznad razme, ali najmanje 1 m iznad razine bočnih svjetala ili kombinirane dvobojne svjetiljke i što je moguće više prema pramcu, a ovo jarbolno svijetlo može biti bijelo svijetlo sa vodoravnim kutem vidljivosti od 360°.

Na brodicama duljine veće od 12 metara vidljivost jarbolnog svjetla treba biti najmanje 3 nautičke milje, a na brodicama duljine do 12 metara najmanje 2 nautičke milje.

 

Bočna svjetla znače zeleno svjetlo na desnom boku i crveno svjetlo na lijevom boku, a svako od njih stalno svijetli u luku obzorja od 112,5° i tako su učvršćena da se svjetlost vidi od uzdužnice pramca do 22,5° iza subočice na dotičnome boku brodice.

12

Brodice smiju bočna svjetla nositi u jednoj kombiniranoj svjetiljci postavljenoj u ravnini uzdužnice brodice. Kombinirana dvobojna svjetiljka mora biti postavljena u uzdužnici broda ispod jarbolnog svjetla, na visini najmanje 1 metar.

Na brodicama duljine veće od 12 metara vidljivost bočnih svjetala treba biti najmanje 2 nautičke milje, a na brodicama duljine do 12 metara najmanje 1 nautičku milju.

 

Krmeno svjetlo znači bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 135°, postavljeno što je moguće bliže krmi i tako učvršćeno da se svjetlo vidi 67,5° na svaku stranu gledano od uzdužnice krme.

Treba biti postavljeno što je moguće bliže krmi (u uzdužnici brodice i učvršćeno na linici, odnosno na vrhu rešetkaste ograde krme ili na zadnjoj stijeni nadgrađa).

Vidljivost krmenog svjetla treba biti najmanje 2 nautičke milje.

13

 

Kružno svjetlo znači svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 360°. Vidljivost kružnog svjetla treba biti najmanje 2 nautičke milje.

Kružno svjetlo se mora postaviti iznad svih drugih svjetala te iznad nadgrađa, koja ih mogu zasjeniti, tako da se može izravno vidjeti po cijelom vodoravnom sektoru vidljivosti koji se za to svjetlo zahtjeva.

14

Na brodicama na mehanički poriv dužine 12 m i više, kružno svjetlo se mora postaviti na jarbol ili na poseban nosač, najmanje 2,5 m iznad razme i najmanje 1 m iznad bočnih svjetala.

Brodice na mehanički poriv kraće od 12 m, čija je maksimalna brzina manja od 20 čvorova, mogu nositi kružno svjetlo na visini manjoj od 2,5 m iznad razme, ali najmanje 1 m iznad razine bočnih svjetala ili kombinirane dvobojne svjetiljke.

Na brodicama na mehanički poriv kraćim od 12 m, čija je maksimalna brzina > 20 čvorova, kružno svjetlo treba biti stalno istaknuto na najvišoj točki plovila ili na visini od 2,5 m od vodne linije, zavisno što je veće.

 

Označavanje navigacijskih svjetiljki

Svaka navigacijska svjetiljka mora biti označena kako slijedi:

– ime proizvođača i tip,

– tip/kategorija u skladu s COLREG-om,

– serijski broj i broj svjedodžbe,

– oznaka pramčanice,

– domet vidljivosti u nautičkim miljama,

– nominalna snaga žarulje za određeni domet vidljivosti.

 

Ostala sredstva za signalizaciju

Signalna tijela (dnevne oznake)

Brodice trebaju biti opremljene slijedećim signalnim tijelima (dnevnim oznakama):

 1. Lopta, promjera 0,3 m;
 2. Stožac, promjera baze i visine 0,3 m i
 3. Dvostruki stožac, male dijagonale 0,3 m.

15

 

Signalnim tijelima (dnevnim oznakama) moraju biti opremljene brodice kako slijedi:

 1. Brodice za osobne potrebe koje plove u području plovidbe I i II;
 2. Brodice za gospodarsku i javnu namjenu duljine veće od 10 metara bez obzira na područje plovidbe;
 3. Brodice za gospodarsku namjenu bez obzira na duljinu kada plove područjem plovidbe I, II i III.

kolut1
18
Veljača

ŠTO DONOSI NOVI PRAVILNIK O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA – 2020

Autor: Igor

1 DIO

 

 

Novi Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama (NN 13/2020) na snazi od 01.02.2020., između ostalih, donio je izmjene u dijelu definiranja pojmova brodica, jahta i čamac te područja plovidbe brodica i jahti  kojima se dosadašnji Pravilnik o brodicama i jahtama uskladio sa promjenama Pomorskog zakonika (na snazi od 01.01.2020.) te je ujedno uključio dosadašnji Pravilnik o čamcima.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti određene odredbe Pravilnik o brodicama i jahtama kao o određene odredbe Pravilnika o čamcima. Na taj način su u jednom pravnom aktu obuhvaćena plovila na moru i unutrašnjim vodama: brodice i jahte te čamci.

Pomorski zakonik definirao je pojmove brodice i jahte, a novi Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama preuzeo je te definicije i odredio značenje pojma čamac.

 

Brodica jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 metra, a manja ili jednaka 15 metara, ili ukupne snage porivnih uređaja veća od 5 kW.

Ranije je pojam brodice, između ostalog, podrazumijevao dužinu do 12 m i zapremninu do 15 BT.

Pojam brodica ne obuhvaća:

 • plovila koja pripadaju drugom pomorskom objektu u svrhu prikupljanja, spašavanja ili obavljanja radova,
 • plovila namijenjena isključivo za natjecanja,
 • kanue, kajake, gondole i pedaline,
 • daske za jedrenje i daske za jahanje na valovima.

Brodica može ploviti i unutarnjim vodama Republike Hrvatske.

 

Jahta jest plovni objekt za sport i razonodu, neovisno o tome koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a čija je duljina trupa veća od 15 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, te koji je osim posade ovlašten prevoziti do 12 putnika.

Ranije je pojam jahte podrazumijevao dužinu veću od 12 m i zapremninu veću od 15 BT. 

 

Čamac jest plovilo namijenjeno isključivo za plovidbu unutarnjim vodama, koje nije brod, plutajuće postrojenje ili skela, a čija je duljina trupa veća od 2,5 metara, ali manje ili jednako 20 metara, ili ukupne snage porivnih strojeva veće od 5 kW. Čamac može ploviti u granicama unutarnjih voda Republike Hrvatske.

Čamac ne može ploviti područjima plovidbe za brodice i jahte.

 

Novi Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama donio je izmijenjena Područja plovidbe brodica i jahti kako slijedi:

Brodica ili jahta ovisno o svojoj veličini, konstrukciji i drugim tehničkim karakteristikama može ploviti u sljedećim području plovidbe:

1. Područje plovidbe I – obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora

Ranije u području plovidbe I postojalo je sljedeće ograničenje: Ia – do 20 Nm od obale kopna ili otoka.

2. Područje plovidbe II – obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora uz ograničenje udaljavanja od 20 Nm od najbliže obale kopna i otoka

        Ranije je Područje plovidbe II – obuhvaćalo međunarodnu plovidbu Jadranskim morem i postojala su sljedeća ograničenja: IIa – do 12 Nm od obale kopna ili otoka.

3. Područje plovidbe III – obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora uz ograničenje udaljavanja od 12 Nm od najbliže obale kopna i otoka. Za ribarske brodice duljine veće od 7 metara obuhvaća plovidbu teritorijalnim morem i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske (ZERP).

          Ranije je Područje plovidbe III – obuhvaćalo plovidbu unutarnjim morskim vodama, vodama koje su pristupačne s mora i teritorijalnim morem RH, a za ribarske brodice duljine veće od 7 metara i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske (ZERP).

U području plovidbe III mogu postojati sljedeća ograničenja:

IIIa – do 6 Nm od obale kopna ili otoka;

IIIb – do 3 Nm od obale kopna ili otoka;

IIIc – do 1 Nm od obale kopna i otoka

4. Područje plovidbe IV – obuhvaća plovidbu lukama, zaljevima, ušćima rijeka, te rijekama do granica do koje su one plovne s morske strane.

         Ranije je Područje plovidbe IV – obuhvaćalo plovidbu lukama, zaljevima, rijekama hrvatskoga Jadranskog slijeva u granicama do koje su one plovne s morske strane, te Prokljanskim jezerom.

U području plovidbe III  lučka kapetanija ili Hrvatski registar brodova može ograničiti plovidbu brodice ili jahte na teritorijalno more i unutarnje morske vode Republika Hrvatske.

U području plovidbe I, II, III, i IV  lučka kapetanija ili Hrvatski registar brodova može ograničiti plovidbu brodice ili jahte u određenim vremenskim uvjetima odnosno za određeno vremensko razdoblje.

Osobno plovilo na vodomlazni pogon može ploviti isključivo u području plovidbe IIIc uz ograničenje na plovidbu unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

 

Sva plovila građena prema zahtjevima ovog Pravilnika moraju biti svrstana u odgovarajuću projektnu kategoriju, a područje plovidbe u odnosu na projektnu kategoriju određuje se kako slijedi:

– Projektna kategorija A – sva područja plovidbe;

– Projektna kategorija B – područje plovidbe, II, III, IIIa, IIIb, IIIc, IV;

– Projektna kategorija C – područje plovidbe III, IIIa, IIIb, IIIc, IV;

– Projektna kategorija D – područje plovidbe IV.

 

 

Sva rekreacijska plovila moraju biti svrstana u jednu od sljedećih projektnih kategorija:

– A – rekreacijsko plovilo projektirano za vjetar čija snaga može biti veća od 8 Bf i za značajnu valnu visinu od 4 metra i veću, pri čemu su isključeni ekstremni uvjeti, kao što su oluje, snažne oluje, orkani, tornada i ekstremni morski uvjeti ili golemi valovi;

– B – rekreacijsko plovilo projektirano za snagu vjetra do uključivo 8 Bf i značajnu valnu visinu do uključivo 4 metra;

– C – plovilo projektirano za snagu vjetra do uključivo 6 Bf i značajnu valnu visinu do uključivo 2 metra;

– D – plovilo projektirano za snagu vjetra do uključivo 4 Bf i značajnu valnu visinu do uključivo 0,3 metara, uz povremenu pojavu valova najveće visine do 0,5 metara.

 

 

Projektna kategorija

Snaga vjetra, [Bf]

Značajna valna
visina *)
(H1/3, [m])

Područje plovidbe

A

> 8 > 4

sva područja

B

≤ 8 ≤ 4

II i niže

C

≤ 6 ≤ 2

III i niže

D

≤ 4 ≤ 0,3

IV

 

*) H1/3 jest značajna valna visina u metrima, odnosno srednja vrijednost jedne trećine najvećih valova