PAKET za samostalno učenje za voditelja brodice (kategorija B i A) kreiran je prema programu ispita iz Pravilnika o brodicama i jahtama.

Prednosti PAKETA su:

 1. vlastita organizacija pripreme za ispit
 2. ušteda vremena radi dolaska na grupni tečaj
 3. efikasna i kvalitetna priprema ispita sa prikladnim materijalima.

Paket za samostalno učenje sadrži sljedeće materijale:

 • Priručnik za voditelja brodice – sadrži sve teme programa ispita za voditelja brodice
 • sadržaj programa ispita za voditelja brodice
 • obrazac za prijavu ispita u Lučkoj kapetaniji ili u MPPI, Zagreb
 • uputstva za prijavu ispita
 • nautička obalna karta (2x)
 • vježbe za rad na nautičkoj karti sa zadacima i rješenjima
 • dva nautička trokuta, šestar i olovka za rad na nautičkoj karti
 • najčešća ispitna pitanja
 • konop za vježbanje čvorova
 • DVD s PPT prezentacijom zahtijevnijih sadržaja ispitnog programa:
  1. Vjetrovi i struje na Jadranu,
  2. Animacije čvorova,
  3. Rad na nautičkoj karti (detaljna uputstva),
  4. Test za brodske svjetlosne oznake

PAKET za samostalno učenje za voditelja brodice (kategorija B i A) sadrže sve potrebne sadržaje za uspješnu pripremu za polaganje ispita i dobivanje Uvjerenja za voditelja brodice.

PAKET za samostalno  učenje dostaviti ćemo vam na bilo koju lokaciju u Republici Hrvatskoj BESPLATNO.

 

Naručite !