INDIVIDUALNI tečaj kreiran je na temelju višegodišnjeg iskustva u obučavanju polaznika za voditelja brodice prema programa ispita iz Pravilnika o brodicama i jahtama.

Individualizirani program pripremamo po “mjerama” pojedinog polaznika uvažavajući njegove potrebe, dosadašnje znanje i iskustvo kao i ciljeve koje želi postići.

Program se sastoji od:

  1. teoretski dio edukacije s interaktivnim predavanjem prema programu ispita – Navigacija, Motoristika, Pomorstvo, Manevriranje, Radiotelefonija
  2. korištenje materijala i pribora koji omogućava lakše savladavanje svih potrebnih znanja i vještina koji čine:
  • Priručnik za voditelja brodice (sadrži sve teoretske sadržaje potrebne za polaganje ispita i sigurnu plovidbu),
  • nautičke karte,
  • pribor za rad na kartama,
  • pomagala za praktično testiranje znanja,
  • konop za učenje mornarskih čvorova,
  • animacije i PPT materijali.

Ništa ne prepuštamo slučaju:

  • na dan ispita organiziramo dvosatne BESPLATNE konzultacije za utvrđivanje potrebnog znanja.

Prijave kao i sve dodatne informacije o individualnim edukacijama možete dobiti putem KONTAKTA:

 

Cijena:

Individualni tečaj (8 – 10 sati):  1.550,00  kn

Individualni tečaj na engleskom jeziku (8 – 10 sati):  2.100.00 kn

Individualni dopunski sati – priprema za ispit:   300,00 kn/sat