POSTANI VODITELJ BRODICE

EKSPERTI SMO ZA PRIPREMU ISPITA ZA VODITELJA BRODICE

JEDNOSTAVNO I KVALITETNO DO DOZVOLE ZA VODITELJA BRODICE

 

ODABERITE TEČAJ

  

Osnovne informacije

INFO:

ISPIT ZA VODITELJA BRODICE KATEGORIJE A

ZAGREB, MINISTARSTVO POMORSTVA, Prisavlje 14.

 

=> svaki utorak i četvrtak u 16.30 h 

=> prijavu ispita dostaviti u Ministarstvo najkasnije jedan dan prije termina ispita

 

Tečaj za voditelja brodice kategorije A omogućava stručnu pripremu za ispit i stjecanje dozvole – VODITELJ BRODICE kategorije A  prema propisanom programu koji čine sljedeći sadržaji:

 1. Pomorske karte (čitanje pomorskih karata, određivanje kursa i udaljenosti)
 2. Pravila za izbjegavanje sudara na moru (svjetla na brodovima, dnevne oznake, zvučni signali)
 3. Signali opasnosti
 4. Konopi i uzlovi
 5. Meteorologija (vjetrovi na Jadranu)

 

Ispit se polaže u Zagrebu u Ministarstvu mora, Prisavlje 14, ili u nekoj od Lučkih kapetanija.

Položenim ispitom dobiti ćete Uvjerenje o osposobljenosti za VODITELJA BRODICE kategorije A te možete upravljati:

 • brodicom za osobne potrebe duljine do 7 m 
 • snagom porivnog uređaja do 15 kW (20 KS)
 • u području plovidbe IIIa – do 6 M (nautičkih milja) od obale kopna ili otoka.

Ispit za VB kategorije A može polagati osoba s navršenih 15 godina starosti.

 

Na tečaju vas čekaju sljedeći materijali i pribor:

 • Priručnik za voditelja brodice – sadrži sve teoretske sadržaje potrebne za polaganje ispita i sigurnu plovidbu
 • nautička karta za vježbu zadataka za rad na karti
 • pribor za rad na nautičkoj karti (trokuti, šestar i olovka s gumicom)
 • zadaci za rad na nautičkoj karti s rješenjima zadataka
 • prezentacije (PPT) za lakše savladavanje zahtjevnijih sadržaja (Rad na nautičkoj karti, Vjetrovi na Jadranu, Animacije čvorova,  Test za brodske svjetlosne oznake, Izbjegavanje sudara na moru)
 • konop za vježbanje čvorova
 • popis pitanja koja se često postavljaju na ispitu za VB kategorije A (cca. 80 pitanja)
 • obrazac prijave ispita s uputama za prijavu ispita

 

Odabirom opcije – USLUGA PRIJAVE ISPITA -  obaviti ćemo u vaše ime postupak prijave ispita kako biste bili oslobođeni dodatnog administriranja i trošenja dragocjenog vremena (odnosi se samo za Zagreb, Ministarstvo mora).

Uz Obrazac prijave  ispita (A – domaći), koji ćemo vam dostaviti i koji ćete osobno ispuniti,  preuzeti ćemo od vas:

 • 35 kn biljega,
 • 2 slike (2,5 x 3 cm),
 • presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole (obje strane),
 • potvrdu uplate pristojbi u državni proračun u iznosu od 175,00 kn (broj računa nalazi se na Obrascu prijave ispita – A – domaći)

te vas prijaviti za ispit i obavijestiti o izvršenoj prijavi i terminu ispita.

 

 

Tečaj se organizira i održava prema objavljenim terminima u trajanju od 4 sata, jednodnevnim  interaktivnim predavanjem (1 x 4 sata: radnim danom od 17.00 do 21.00 h, a vikendom od 09.00 do 13.00 h).

 

O LOKACIJI održavanja tečaja obavijestiti ćemo vas najkasnije 3 dana prije odabranog termina.

 

 

 

CIJENA Tečaja :

Tečaj  –   350 kn

Tečaj + USLUGA PRIJAVE ISPITA  –  400 kn

 

 

GRUPA OD 4  ILI VIŠE POLAZNIKA  –  POPUST  15 %  

(mob. 099 310 3095  ili  mail: igor@seamasterclass.com.hr  )

 

 

Lokacija održavanja tečaja

Lokacija: Ulica Gjure Szaba 4, Zagreb, Hrvatska

  

Osnovne informacije

INFO:

ISPIT ZA VODITELJA BRODICE KATEGORIJE B

MINISTARSTVO MORA, Prisavlje 14., Zagreb

=>  svaki utorak i četvrtak u 16.30 h

Tečaj za voditelja brodice kategorije B  pripremiti će vas  stručno i jednostavno za polaganje ispita prema programu ispita propisanim Pravilnikom o brodicama i jahtama.

Program ispita i tečaja su sljedeći moduli:

 1. Pomorska plovidba (Navigacija)
 2. Motoristika i zaštitne mjere
 3. Pomorstvo, propisi i meteorologija
 4. Manevriranje brodicom, sigurnost plovidbe i pružanje prve pomoći
 5. Pomorska radiotelefonska služba

 

Polaznike tečaja čekaju literatura, materijali i pribor koji će olakšati savladavanje cjelokupnog programa ispita:

 • Priručnik za voditelja brodice – sadrži sve teoretske sadržaje potrebne za polaganje ispita i sigurnu plovidbu
 • Nautička karta za vježbanje zadataka za rad na karti
 • Pribor za rad na nautičkoj karti (trokuti, šestar i olovka s gumicom)
 • Zadaci za rad na nautičkoj karti s rješenjima zadataka
 • Prezentacije (PPT) za lakše savladavanje zahtjevnijih sadržaja (Vjetrovi na Jadranu, Animacije čvorova, Rad na nautičkoj karti, Test za brodska svjetla, Manevriranje brodicom, Izbjegavanje sudara na moru)
 • Konop za vježbanje čvorova
 • Popis pitanja koja se često postavljaju na ispitu (cca. 200 pitanja)
 • Obrazac prijave ispita s uputama za prijavu ispita

 

Ispit za voditelja brodice kategorije B polaže se u Zagrebu, Ministarstvu mora, Prisavlje 14 ili u nekoj od Lučkih kapetanija.

Položenim ispitom dobivate Uvjerenje o osposobljenosti za VODITELJA BRODICE kategorije B kojom možete upravljati:

 • brodicama za osobne potrebe do 15 m duljine, zapremnine do 15 BT,
 • jahtama za osobne potrebe i jahtama koje se iznajmljuju bez posade do 30 BT,
 • porivnim uređajima neograničene snage (s navršenih 18 godina),
 • prevoziti do 12 osoba u području plovidbe IIa, III i IV (unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske kao i teritorijalnim morima država koje imaju pristup moru),

Ispit mogu polagati osobe s navršenih 16 godina starosti.

 

Ukoliko odaberete opciju  TEČAJ +  USLUGA PRIJAVE ISPITA -  obaviti ćemo i postupak prijave ispita u vaše ime i za vaš račun kako biste bili oslobođeni dodatnog administriranja i trošenja dragocjenog vremena.

Uz Obrazac prijave ispita (B – domaći), koji ćemo vam dostaviti i koji ćete osobno ispuniti,  preuzeti ćemo od vas:

 • 35 kn biljega,
 • 2 slike (2,5 x 3 cm),
 • presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole (obje strane),
 • potvrdu uplate pristojbi u državni proračun u iznosu od 440,00 kn (broj računa za uplatu državnih pristojbi nalazi se na Obrascu prijave ispita – B – domaći)

te vas PRIJAVITI ZA ISPIT i obavijestiti o izvršenoj prijavi i terminu ispita. 

 

Ukupan trošak stjecanja Dozvole za VB kategorije B:

1) Tečaj + Usluga prijave ispita = 500,00 kn

2) Državne pristojbe za polaganje ispita  440,00 kn + 35,00 kn biljega = 475,00 kn 

     SVEUKUPNO: 975,00 kn

 

Tečaj se organizira i održava prema objavljenim terminima i traje 8 sati (dva  dana po 4 sata): radnim danom od 17.00 do 21.00 h, a vikendom od 09.00 do 13.00 h).

 

O LOKACIJI održavanja tečaja obavijestiti ćemo vas najkasnije 3 dana prije odabranog termina tečaja. U pravilu, lokacija održavanja tečaja je Učilište Linigra, ulica Gjure Szaba 4, Črnomerec, Zagreb.

 

 

 

 

 

CIJENA TEČAJA:

Tečaj  za VB kategorije B  –   450,00 kn

Tečaj za VB kategorije B + USLUGA PRIJAVE ISPITA   –    500,00 kn

 

GRUPA OD 4  ILI VIŠE POLAZNIKA  –  POPUST  15 %  

NAJAVA GRUPE :

mob. 099 310 3095  ili  mail: igor@seamasterclass.com.hr 

 

Lokacija održavanja tečaja

Lokacija: prilaz baruna Filipovića 22, 10000, Zagreb, Hrvatska

  

Osnovne informacije

 

Dopunski ispit iz POMORSKE RADIOTELEFONIJE namijenjen je osobama koje imaju Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice ili Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca, stečeno prije 2005. godine, po propisima i programima dotadašnjeg Pravilnika o brodicama/čamcima.

 

Ispit se polaže u Zagrebu u Ministarstvu pomorstva, Prisavlje 14, ili u nekoj od Lučkih kapetanija.

 

Položenim Dopunskim ispitom POMORSKE RADIOTELEFONIJE stječete NOVO Uvjerenje o osposobljenosti za VODITELJA BRODICE KATEGORIJE B kojim možete upravljati brodicom za osobne potrebe do 12 m duljine, zapremnine do 15 BT ili jahtom za osobne potrebe ili jahtom koja se iznajmljuje bez posade do 30 BT, neograničene snage pogonskog uređaja i možete prevoziti do 12 osoba u području plovidbe III (unutrašnje morske vode i teritorijalno mora Republike Hrvatske).

Uz to, istim uvjerenjem možete koristiti VHF radiotelefonsku stanicu kao radiotelefonist s ograničenim ovlastima.

 

Tečaj Dopunska pomorska radiotelefonija omogućiti će vam stručno savladavanje svih sadržaja područja POMORSKA RADIOTELEFONIJA potrebnih za samostalno korištenje radiotelefonske stanice i uspješno polaganje ispita:

 • Isprave brodske radijske telefonske postaje, služba bdijenja, rad u luci, nadzor i inspekcija
 • Dijelovi radijske postaje, smještaj radijske postaje, mjere protiv smetnji
 • Opći postupak za uspostavljanje veze
 • Identifikacija i pozivni znak,
 • Signal za pogibelj, poziv i poruka o pogibelji
 • Signali i poruke o hitnosti i signali i poruke o sigurnosti
 • Red prvenstva u radio-prometu,
 • Upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva,
 • Praktično rukovanje radio telefonskom postajom i provjera radijske postaje prije puštanja u rad
 • Osnovna načela GMDSS-a “Svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost”

 

Na tečaju ćete dobiti i materijale koji vam olakšavaju pripremu za ispit: Priručnik s temom i sadržajima POMORSKA RADIOTELEFONIJA, te Pitanja koja se postavljaju na ispitu iz tog područja.

 

Odabirom opcije –  USLUGA PRIJAVE ISPITA  u vaše ime obaviti ćemo cjelokupni administrativni postupak prijave ispita što vas oslobađa dodatnog administriranja dodatnog trošenja dragocjenog vremena.
Uz Obrazac prijave  ispita, koji ćemo vam dostaviti i koji ćete osobno ispuniti,  preuzeti ćemo od vas:

 • staru dozvola za voditelja brodice/čamca,
 • 35 kn biljega,
 • 2 slike (2,5 x 3 cm),
 • presliku osobne iskaznice
 • potvrdu uplate pristojbi u državni proračun u iznosu od 145 kn (broj računa za uplatu nalazi se na Obrascu prijave ispita – RTF – domaći)

te vas prijaviti za ispit i obavijestiti o izvršenoj prijavi i terminu ispita.

 

Tečaj Dopunske POMORSKE RADIOTELEFONIJE održavamo prema objavljenim  terminima tečajeva, u trajanju od 1,5 sata (radnim danom od 19.30 h do 21 h ili vikendom od od 11.30 h do 13 h).

 

O LOKACIJI održavanja tečaja obavijestiti ćemo vas najkasnije 3 dana prije odabranog termina.

 

 

Obrazac prijave ispita za Dopunsku RTF (MMPI, Prisavlje 14., Zagreb):  RTF – domaći

 

 

 

CIJENA Tečaja:

Tečaj  Dopunska RTF  –  210 kn

Tečaj  Dopunska RTF + USLUGA PRIJAVE ISPITA  –  260 kn

 

 

Lokacija održavanja tečaja

Lokacija: Ulica Gjure Szaba 4, Zagreb, Hrvatska

  

Osnovne informacije

 

Program PRAKTIČNOG TEČAJA MORNARSKIH VJEŠTINA I OSNOVA JEDRENJA namijenjen je polaznicima koji imaju položen ispit za Voditelja brodice kategorije B ili A, kao i onima koji ga tek žele položiti.

Praktični tečaj omogućava polaznicima da U PRAKSI potvrde svo teoretsko znanje i vještine koje su stekli na tečaju za polaganje ispita, a onima koji će se kasnije pripremati za ispit, omogućuje jednostavnije savladavanje svih teoretskih sadržaja potrebnih za uspješno polaganje ispita u Ministarstvu mora ili Lučkoj kapetaniji.

Polaznici Praktičnog tečaja savladati će i praktične vještine osnova jedrenja. Stečena nova znanja, iskustva i kompetencije omogućiti će vam samostalno, sigurno i vješto upravljanje motornom brodicom, jedrilicom ili krstašem.

 

PROGRAMPRAKTIČNI TEČAJ MORNARSKIH VJEŠTINA I OSNOVA JEDRENJA:

 • upoznavanje brodice, njenih sustava i opreme,
 • obnova teoretskih sadržaja tečaja za voditelja brodice u praksi,
 • manevriranje brodicom (plovidba, pristajanje, isplovljenje, sidrenje, plutača),
 • osnove navigacije (rad na navigacijskoj karti, elektronička navigacija i instrumenti – brzinomjer, dubinomjer, VHF, GPS – plotter),
 • pravila za izbjegavanje sudara na moru, svjetlosne oznake brodica, dnevne oznake, zvučni signali,
 • teoretske i praktične osnove i zakonitosti jedrenja,
 • jedrenje u praksi (u vjetar, bočno, niz vjetar, rad s jedriljem),
 • osnove motoristike,
 • sigurnost na brodici.

Svaki polaznik sudjeluje u svim manevrima brodice bilo za kormilom kao voditelj brodice ili kao član posade u različitim ulogama uz uputstva i komentare voditelja tečaja te u praksi prolazi kroz cjelokupan program tečaja.

 

TRAJANJE, LOKACIJA I TERMINI EDUKACIJE:

 • Tečaj se održava u trajanju od 3 DANA (subota 17h/utorak 17h ili srijeda 10h /subota 10h)
 • Termini: svibanj, lipanj / rujan, listopad, studeni  – 2019.

 

PROGRAM PRAKTIČNOG TEČAJA / ITINERER

 

 

PRIJAVE I PREDBILJEŽBE:

on-line

mail: igor@seamasterclass.com.hr

mob: +385 99 3103095

 

 

LUKA POLASKA/POVRATKA: 

Sukošan / Zadar / Biograd n/m / Trogir / Split (jedna od navedenih luka)

 

 

BRODICA:

 • 12-14 m jedrilica/krstaš s dvije ili tri kabine, wc-om, salonom i kuhinjom, pomoćnim čamcem s vanbrodskim motorom.
 • na jedrilici se noći; iskustvo spavanja i pripreme hrane na jedrilici

 

TIPOVI BRODICA KOJE SE KORISTE NA TEČAJU:

 

Bavaria 38 Cruiser:

Length overall: 11.72 m
Beam: 3.9 m
Draft: 1.95 m
Cabins: 3
Berths: 6 + 2
Toilets: 1
Engine: 1 x 38.0 HP
Engine builder: Volvo
Water tank: 360 l
Fuel tank: 150 l
layout p p1 n

 

Bavaria 42 Match:

Length overall: 12.46 m
Beam: 3.74 m
Draft: 2.31 m
Cabins: 3
Berths: 6 + 2
Toilets: 1

 

Steering type: Steering Wheel
Engine: 1 x 55.0 HP
Engine builder: Volvo
Water tank: 300 l
Fuel tank: 150 l
Fuel: Diesel
Max speed: 8 knot

 

 

layout (1) n3 n2 n (1) n1

 

 

CIJENA UKLJUČUJE:

 • cjelokupan program tečaja,
 • voditelja tečaja, instruktora
 • troškove brodice (najam, privezninu u matičnoj luci)
 • noćenje na jedrilici,
 • priručnik s programom tečaja

 

CIJENA NE UKLJUČUJE:

 • hranu i piće (polaznici se organiziraju u dogovoru s voditeljom tečaja prije ili neposredno pri dolasku na tečaj),
 • troškovi priveza van matične luke
 • troškovi brodice (gorivo)

Očekivani dodatni troškovi, ovisno o itinereru i organizacije plovidbe mogu iznositi od 200 do 600 kn po osobi.

 

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

Polaznicima tečaja preporučamo da ponesu odgovarajuću odjeću i obuću primjerenu vremenskoj prognozi za period održavanja praktičnog tečaja i boravku na brodici/ jedrilici, vreću za spavanje, pribor za održavanje osobne higijene.

Detaljne informacije vezane za lokaciju, trodnevni itinerar praktičnog tečaja kao i sve ostale informacije polaznici će dobiti putem mail-a i/ili telefona najkasnije 15 dana prije održavanja tečaja.

3 – dnevni praktični tečajevi održavaju se kada je popunjenost termina najmanje 80%, o čemu će prijavljeni polaznici biti na vrijeme obaviješteni.

 

 

 

PRAKTIČNI TEČAJ MORNARSKIH VJEŠTINA I OSNOVA JEDRENJA

CIJENA:

3  –  DNEVNI TEČAJ  –  2.250,00 kn 

 

Popust    10%   za prijave 2 ili više osoba u grupi !  (tel. +385 99 3100395; mail. igor@seamasterclass.com.hr)

 

 

 

Osigurajte svoje mjesto na doživljaju koji će vam probuditi strast za brodovima, jedrenju i plovidbi morem između obala više od tisuću otoka hrvatskog Jadrana…

 

Vidimo se na moru…

Lokacija održavanja tečaja

Lokacija: Zadar, Hrvatska

Raspoloživi termini

14
Rujan
2019
18
Rujan
2019
  

Osnovne informacije

 

The PRACTICAL COURSE OF NAUTICAL SKILLS AND BASICS OF SAILING is designed for those who have passed the Exam for a Boat Skipper  Category B or Category A  as well as for those who just want to pass it.

The PRACTICAL COURSE enables the participants to PRACTICE all the theoretical knowledge and skills they have gained in the exam course, and for those who will be later prepared for the exam will allow easier access to all the theoretical and practical contents necessary for successfull passing of the exam at the Croatian Ministry of Maritime Affairs or at the Harbor Master Office.

The participants will also master the basic practical skills of sailing.

The acquired new knowledge, experience and competence will enable you to independently, safely and skillfully manage your motorboat, sailboat or cruiser.

 

 

PROGRAM – PRACTICAL COURSE OF NAUTICAL SKILLS AND BASICS OF SAILING:

 • introduction to the boat systems and equipment
 • the practical renewal of the theoretical contents of the course for a boat skipper,
 • maneuvering with the boat (navigation, steerage, docking, mooring, sailing, anchoring, buoy)
 • navigation basics (navigation chart, electronic navigation and instruments – speedlog, depthlog, VHF, GPS – plotter)
 • COLREG at sea – collision avoidance rules
 • boat light signals, daily shapes, sound signals
 • theoretical and practical basics  of sailing, knots
 • sailing in practice (upwind,downdwind, sidewind, sails, ropes)
 • boat engine basics
 • safety on the boat.

 

Each participant participates in all maneuvers of the boat either as a boat leader or as a crew member in different roles with instructions and commentaries of the course leader and in practice passes through the entire course program.

 

 

CERTIFICATE OF COMPLETITION

After successful completion of the Practical course program, the participants will receive a Certificate of Completition.

 

 

DURATION, LOCATION AND TERMS OF EDUCATION:

The course is held for 3 days (Saturday 17h till Tuesday 17h or Wednesday 10h till Saturday 10h)

Terms: May, June / September, October, November – 2019.

 

 

 3 DAYS COURSE GENERAL PROGRAM / ITINERARY

 

 

ARRIVAL / RETURN: 

Sukošan / Zadar / Biograd n / m / Trogir / Split (one of the listed ports)

 

 

SAILBOAT:

 • 12-14 m sailboat / cruiser with two or three cabins, wc, lounge and kitchen, auxiliary boat with outboard engine
 • sleeping experience and food preparation on sailboat

 

 

 

TYPES OF SAILBOATS USED FOR COURSE:

 

Bavaria 38 Cruiser:

Length overall: 11.72 m
Beam: 3.9 m
Draft: 1.95 m
Cabins: 3
Berths: 6 + 2
Toilets: 1
Engine: 1 x 38.0 HP
Engine builder: Volvo
Water tank: 360 l
Fuel tank: 150 l
layout p p1 n

 

Bavaria 42 Match:

Length overall: 12.46 m
Beam: 3.74 m
Draft: 2.31 m
Cabins: 3
Berths: 6 + 2
Toilets: 1

 

Steering type: Steering Wheel
Engine: 1 x 55.0 HP
Engine builder: Volvo
Water tank: 300 l
Fuel tank: 150 l
Fuel: Diesel
Max speed: 8 knot

 

 

layout (1) n3 n2 n (1) n1

 

 

 

PRICE INCLUDES:

 • the entire course program
 • course leader, instructor
 • boat costs (rent, mooring in the departure port)
 • overnight stay on the boat
 • manual with the course program

 

PRICE DOES NOT INCLUDE:

 • food and drink (participants are organized in agreement with the course leader before or immediately upon arrival)
 • the eventual costs for berths outside the departure port
 • boat costs (fuel)

 

The expected additional costs, depending on the itinerary and the organization of the voyage, may range from 350,00 kn to 700,00 kn (50 – 100 €) per person.

 

OTHER IMPORTANT INFORMATION

Course participants are advised to bring appropriate clothing and shoes according to weather forecasts for the duration of the practical course and stay on the boat / sailboat, sleeping bag, personal hygiene maintenance items.

Detailed information about departure port as well as about the three-days practical course itinerary and all other information will be received by mail and/or telephone at least 15 days prior to the term of course.

3 – day practical courses are held when the attendance of the term is at least 80%.

 

APPLICATIONS AND PREORDERS:

on-line

mail: igor@seamasterclass.com.hr

mob: +385 99 3103095

 

 

PRACTICAL COURSE OF NAUTICAL SKILLS AND SAILING BASICS

PRICE:
3 – DAILY COURSE – 2,250.00 kn (300,00 €)

 

Take your place for an experience that will awaken your passion for sea, boats and sailing along the coasts of more than a thousand islands of the Croatian Adriatic …

See you at the sea …

 

Lokacija održavanja tečaja

Lokacija: Biograd na Moru, Hrvatska

Raspoloživi termini

14
Rujan
2019
18
Rujan
2019


OSTALI TEČAJEVI

Osnovne informacije

Sea Master Class program za samostalno učenje kreiran je za vas ako se želite samostalno pripremati za ispit i uštediti vrijeme za prikupljanjem odgovarajućeg gradiva i traženjem materijala za vježbe. Paket za smostalnu pripremu sadržava sve potrebne alate za prolazak na ispitu za voditelja brodice u Ministarsvu pomorstva ili Lučkoj kapetaniji:

 • Priručnik za Voditelja brodice koji sadrži sve teme programa ispita za voditelja brodice
 • sadržaj programa ispita za voditelja brodice
 • obrazac za prijavu ispita u Lučkoj kapetaniji ili u Ministarstvu pomorstva
 • nautičku obalnu kartu 2x
 • vježbe sa zadacima i rješenjima za rad na nautičkoj karti
 • dva trokuta, šestar i olovku za rad na karti
 • najčešća ispitna pitanja
 • konop za vježbanje čvorova
 • DVD s PPT prezentacijom dijela sadržaja ispitnog programa:
  1. Vjetrovi i struje na Jadranu,
  2. Animacije čvorova,
  3. Rad na nautičkoj karti (detaljna uputstva),
  4. Test za brodske svjetlosne oznake.

Koncept programa za samostalnu pripemu polaganja ispita kreiran je dakako na temelju programa Ministarstva pomorstva i zakonima te pravilima struke. Svakako je prednost vlastita organizacija pripreme za ispit i ušteda vremena dolaska na grupnu ili individualnu edukaciju.